Контакт

Мапа

 • Тел./Факс:
  Мобилен:

  E-mail:
  Адреса:
 • +389 2 2784 084
  +389 70 357 498
  +389 70 357 412
  info@anima.com.mk
  Бул. Борис Трајковски 1520, 1000 Скопје
 • Анима ДООЕЛ е приватна фирма, формирана во Скопје, 2001 година.  Во почетокот од своето постоење Анима беше позната како првата македонска фирма што понуди мултимедијални компјутерски курсеви на CD и On-Line курсеви.
  Следејќи ги трендовите на високите технологии и нашата желба да понудиме GPS систем за сателитско следење на возила и управување со возен парк, почнувајќи од 2002 година, во АНИМА се формира сектор за развој на дигитални векторски патни карти на Македонија. Од 2004 година почнаа продажбите на GPS уреди за пасивна и активна GPS контрола на возила.
  Денес АНИМА е водечки GPS провајдер во Македонија, со најголем број клиенти и возила.

Останете поврзани со нас за најновите информации!